NEBOURAM.CZ - soutěž pro všechny řidiče

Podle posledních údajů na českých silnicích umírá méně a méně osob. Ačkoliv je to dobrá zpráva, je zajisté přáním každého z nás, aby čísla klesala dále. Nejrůznější subjekty organizují preventivně-vzdělávací projekty, aby rozšířili povědomí občanů o rizikových tématech a tak přišla i celorepubliková soutěž pro všechny řidiče Nebouram.cz.

Projekt na podporu a zvýšení bezpečnosti silničního provozu Nebouram.cz je financovaný z Fondu zábrany škod a má za cíl motivovat řidiče k osvojování si zásad bezpečné jízdy. Vychází ze stavu, že v současné době řidiči získávají řidičský průkaz úspěšným absolvováním autoškoly a je pouze na jejich zodpovědnosti, zda se průběžně seznamují se změnami zákona a doplňují si tak své znalosti. Soutěž je postavena na několika motivačních úrovních a její hlavní myšlenkou je, aby se účastník zapojil co nejvíce, což také hlásá slogan soutěže: "Čím více se zapojíš, tím více se dozvíš, naučíš a zároveň můžeš získat na odměnách!". O kvalitě projektu bezpochyby svědčí také záštity od BESIPu, Ředitelství silnic a dálnic ČR či Státního fondu dopravní infrastruktury. Mediálním partnerem je Radiožurnál – Zelená vlna.

Jak soutěžit?

Soutěží se na webové stránce www.nebouram.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Každý účastník soutěže má možnost hrát každý den a to zodpovězením jedné otázky v denní výzvě. Otázky se týkají Zákona o provozu na pozemních komunikacích číslo 361/2000 Sb. a věnujeme se v nich tématům týkajících se všech oblastí zákona cílené například na dítě v autě, bezpečné chování za volantem, dopravní značky, přepravu zvířat, právo přednosti v jízdě, chování na železničním přejezdu a mnoho dalších.

Každý týden se pak soutěžícím zobrazují ještě 3 krátké testy o deseti otázkách. Po ukončení testu si může soutěžící provést kontrolu odpovědí s vysvětlením správné odpovědi, a to včetně odkazu na příslušný paragraf zákona.

A to ještě není vše! Každý měsíc naleznou soutěžící jak na webu, tak v aplikaci, animaci z pohledu řidiče zpracovanou na téma, které nám obecně dělá na silnicích potíže nebo na téma, které se ze statistik projektu vygenerovalo větším počtem chybně zodpovězených otázek. Pro první animaci bylo použito téma řízení křižovatky policistou, dalším tématem je pravidlo ZIPu nebo chování řidičů na železničních přejezdech, a budou následovat další a další. Soutěžící má možnost si nejdříve téma podrobně nastudovat ve vzdělávacím materiálu a následně si animaci projít.

 Co získám?

Kromě toho, že si každý soutěžící prohloubí své znalosti a zároveň se naučí i něco nového, sbírá za správné odpovědi body, které ho dovedou až do finálního slosování o hodnotné ceny, a zlaťáky, za které si může v průběhu celé soutěže průběžně vybírat ceny dle vlastního výběru. A že je z čeho vybírat…podívejte se na www.nebouram.cz.

Ceny do soutěže poskytli partneři jako Cebia, Orbit, Oest, Classic Germany, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Buggy, pojišťovna AXA, ZDrSEM, AŽD Praha a další.