Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Každý účastník v soutěži uděluje odesláním vyplněného kontaktního formuláře ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), pořadatelům soutěže společnosti ESSOX s.r.o., se sídlem F.A. Gerstnera 52, 370 01 České Budějovice, IČO: 26764652, a společnosti Cebia, spol. s r.o., se sídlem Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4, IČO: 18628443, jako správcům oprávnění ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefon a e-mail za účelem prověření jeho platné a řádné účasti v soutěži, dále za účelem předání či doručení výhry v soutěži a za účelem propagace soutěže a výhry v soutěži, a to na dobu maximálně 6 měsíců od ukončení soutěže. Za účelem kontaktování výherce a dohody o předání či doručení výhry výherci může pořadatel poskytnout osobní a kontaktní údaje výherce v rozsahu jméno, příjmení, telefon a e-mail zprostředkovateli výhry, tj. společnosti, která plnění výhry pro pořadatele zajišťuje. Každý účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematicky a automatizovaně. Tento souhlas uděluje účastník soutěže dobrovolně. Účastníku soutěže byly poskytnuty informace dle článku 13 GDPR (tj. soutěžící má v souvislosti se zpracováním osobních údajů právo na: (i) odvolání souhlasu se zpracováním osobního údaje, pokud byl osobní údaj zpracováván na základě takového souhlasu, (ii) přístup k osobnímu údaji, opravu osobního údaje, výmaz osobního údaje, žádat omezení zpracování osobního údaje, (iii) přenositelnost osobního údaje, (iv) vznesení námitky proti zpracování osobního údaje, kterou je možné vznést u pořadatele soutěže, (v) podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů. (vi) a případně další práva založená právními předpisy upravujícími problematiku ochrany osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách pořadatele www.essox.cz/ochrana-osobnich-udaju nebo https://www.cebia.cz/ v části OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Soutěžící bere na vědomí, že osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně, ale bez jejich poskytnutí není možná účast soutěžícího v soutěži.