Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Každý účastník v soutěži uděluje odesláním vyplněného kontaktního formuláře ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), pořadateli soutěže společnosti Cebia, spol. s r.o., se sídlem Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4, IČO: 18628443, jako správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefon a e-mail za účelem prověření jeho platné a řádné účasti v soutěži a dále za účelem předání či doručení výhry v soutěži, a to na dobu maximálně 30 dní od ukončení soutěže. Za účelem kontaktování výherce a dohody o předání či doručení výhry výherci může pořadatel poskytnout osobní a kontaktní údaje výherce v rozsahu jméno, příjmení, telefon a e-mail zprostředkovateli výhry, tj. společnosti, která plnění výhry pro pořadatele zajišťuje. Každý účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematicky a automatizovaně. Tento souhlas uděluje účastník soutěže dobrovolně. Účastníku soutěže byly poskytnuty informace dle článku 13 GDPR.