Průzkum D.A.S. pojišťovny právní ochrany: každý desátý motorista v Evropě se účastnil právního sporu

Více než čtvrtina Evropanů se v posledních pěti letech stala účastníkem právního sporu, přičemž nejčastěji šlo o komplikace v zaměstnání, s autem, bydlením a nebo v rodině. Největší obavy Čechů se týkají výše nákladů právního sporu. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu D.A.S. pojišťovny právní ochrany, jedničky na českém trhu s právní ochranou.

 Lidé odhadují riziko své účasti v právních sporech většinou jako malé, výjimkou je Česká republika, Německo a Švýcarsko. Až 39 % Čechů vnímá jako nejrizikovější právní spory právě v oblasti motorismu. Dále se jedná o kauzy v rodině (30 %) nebo v zaměstnání (29 %). „Tento trend očekáváme i do budoucna. Silně ho vnímáme právě v souvislosti s počtem sporů, které pro naše klienty řešíme. Se stále rostoucím motorismem v Česku jsou nehody rok od roku komplikovanější, dražší a s horšími následky,“ vysvětluje Jitka Chizzola, generální ředitelka společnosti D.A.S. U našich sousedů v Německu byla oblast motorismu zmiňována jako riziková ještě častěji (52 %). Naopak nejmenší strach z právních sporů mají motoristé z Nizozemska.

 Zatímco náklady sporu jsou hlavním zdrojem obav ve všech zemích, zejména pak v České republice (53 %) a Irsku (50 %), v Nizozemí, Francii a Švýcarsku vzbuzují pochybnosti vynaložený čas a energie (33 %, 28%, 26 %). V Německu pak lidé berou v potaz také zbavení práva (27 %). Z výzkumu vyplývá, že lidé nejsou dobře informováni. Zejména o nákladech sporu toho Evropané vědí nejméně. Větší povědomí panuje o tom, na koho se obrátit a jaká mají práva.

Právníci a pojistitelé právní ochrany platí za jistotu. Lidé sbírají informace také na internetu a od známých

Pokud Evropané vyhledávají pomoc v řešení jejich právního sporu, obracejí se většinou na právníky či pojistitele právní ochrany, jež nejvíce preferují Nizozemci (59 %). Výjimku představují Francouzi, kteří nejdříve vyhledávají na internetu (44 %). Češi v této souvislosti internet konzultují méně (19 %), 82 % z nich hned spoléhá na právníka, 44 % jde nejdříve pro radu za známými.

Nejméně jde o poměr cena/výkon Francouzům (29 %) a Irům (27 %). Pro respondenty je nejdůležitější kompetentnost v právních sporech, nejméně ze všech na tom záleží Maďarům, kteří více upřednostňují celkovou kvalitu poskytované služby.

V Nizozemí (56 %), Švýcarsku (53 %), Francii (44 %) a Německu (47 %) je nejoblíbenějším řešením placení pojištění právní ochrany pro předcházení problémů. Oproti tomu v Irsku (74 %), České republice (68 %) a Maďarsku (61 %) respondenti za právní poradenství platí až v momentě, kdy dojde ke sporu. „V Česku je právní ochrana stále poměrně málo známou službou. Češi tak utápějí v právních sporech ohromné peníze, přitom vhodná právní ochrana od zkušeného pojistitele by jim ušetřila nejen spoustu finančních prostředků, ale také jejich nervy a čas a samozřejmě i zvýšila vyhlídky na výhru sporu,” říká Jitka Chizzola.

Nonstop právní linka je již nutností

Telefonní komunikace se v případě právních poradenství mezi Evropany těší největší oblibě, a to i z toho důvodu, že právní události si nevybírají čas ani hodinu. “V takových situacích je důležité umět pružně reagovat na potřeby klientů. V D.A.S. provozujeme nonstop linku poradenství, na kterou může klient zavolat 24 hodin 7 dní v týdnu, a to například i při nehodě v sousedních zemích. K ruce mu bude hned právník, který hovoří jazykem dané země,” doplňuje Jitka Chizzola.

Průzkum zpracovala mezinárodní agentura Ipsos.

D.A.S. pojišťovna právní ochrany

 D.A.S. pojišťovna právní ochrany je s třiadvacetiletou tradicí v České republice jedničkou na trhu s právní ochranou (dle České národní banky se podílí téměř 92 % na nákladech na pojistná plnění celého trhu s právní ochranou). D.A.S. je jedinou specializovanou a nezávislou pojišťovnou svého druhu u nás. Svým klientům nabízí nonstop komplexní právní servis, který se prolíná mnoho oblastmi života i podnikání. Zabývá se také edukací a přispívá k rozvoji právního povědomí ve společnosti.

 Ve své praxi se pojišťovna opírá o zkušenosti z více než stoleté tradice firmy i o své mezinárodní zázemí. Působí nejen v Evropě, ale také v Kanadě nebo Jižní Korei.

 Více informací na: www.das.cz.