Postup značení SOZ OCIS

Sada SOZ OCIS pro ochranné značení skel leptáním

 

Příprava vozidla - umístění šablony na okna vozidla

 

Nanesení leptacího gelu

 

Očištění skla od leptacího gelu

 

Sejmutí šablony

 

Vozidlo zajištěné značením oken SOZ OCIS