Informace o zasílání obchodních sdělení

Účastník může udělit souhlas se zasíláním obchodních sdělení od pořadatele a zprostředkovatele výhry. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení udělí účastník elektronickou formou zaškrtnutím příslušné volby před odesláním odpovědi na soutěžní otázku. K zasílání obchodních sdělení bude použita emailová adresa, kterou účastník uvede v přihlašovacím formuláři soutěže. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení může účastník kdykoliv odvolat písemnou, elektronickou nebo telefonickou formou. Možnost odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení bude mít účastník také přímo v každém zaslaném obchodním sdělení.