Cebia vyhodnotila AUDIT SERVISŮ a chystá novinky

 

Společnost Cebia ukončila a vyhodnotila první rok úspěšné služby AUDIT SERVISŮ. Pro další období připravila Cebia rozšíření: V servisech bude navíc kontrolovat kvalitu opravy vozidel po pojistných událostech. Zaměří se také na laboratorní testy oleje, které odhalí nekvalitní výměny olejové náplně. Majitelé vozidel získají ještě lepší kontrolu nad opravami a údržbou svého vozového parku.

 

Službu AUDIT SERVISŮ začala Cebia svým partnerům a zákazníkům poskytovat v říjnu 2017. Úroveň služeb kontrolovaných autoservisů a opraven se od té doby značně zlepšila. Všechny kontroly probíhají neohlášeně, servis není předem informován o návštěvě auditora. Při kontrolách se hodnotí řada parametrů od přístupu k zákazníkovi, přes zakázkový list se správným rozsahem výrobcem předepsaných úkonů, skutečný rozsah předepsaných prací včetně výměny oleje, správnost rozsahu vyúčtování, provedení kontroly funkčních prvků vozidla, provedení testovací jízdy až po umytí vozidla před vrácením provozovateli. Největšími zákazníky AUDITU SERVISŮ jsou leasingové společnosti s vozidly provozovaných v režimu operativního leasingu. Služba je určena rovněž vedoucím servisů ke kontrole zaměstnanců, ale také správcům firemních vozových parků a běžným motoristům.

Servisní zakázky jsou prověřovány ve zhruba 20 kritériích a celkově vyhodnoceny v rozsahu od 0 až do 100 %. Nejčastější závady, se kterými se auditoři při kontrolách setkávají, jsou nekompletní zakázkové listy, přebírání vozidel „od stolu“, nepředložené vyměněné díly s „rychlou skartací“, nevyplněné elektronické servisní knížky a znečištění vozidel v souvislosti se servisní zakázkou.

Zásadním pravidlem AUDITU SERVISŮ je princip opakované kontroly na sledovaných pracovištích. Auditoři jeden servis navštíví průměrně 3x za rok. Ve většině případech následné kontroly nebyl výsledek horší než výsledek kontroly předcházející. Mezi prvními a posledními kontrolami ve sledované množině servisů eviduje Cebia téměř 30% zlepšení úrovně služeb. To je velmi výrazné zlepšení. Řídící pracovníci servisů ve většině případů respektují a oceňují zjištěné nedostatky a sami činí nápravná opatření.

Z pohledu kontrolovaných značkových servisů vykazují nejvyšší úroveň služby servisů Škoda (hodnocení 97 %), Volkswagen (96 %), Peugeot (95 %), Citroen (92 %) a Ford (89 %). Z hlediska krajů dosahují nejlepšího hodnocení servisy v Praze (98 %) a v Jihočeském kraji (98 %). Naopak nejhůře dopadly servisy v kraji Ústeckém (85 %) a Olomouckém (87 %).

„Zákazníci oceňují přínos služby především v preventivní oblasti. Získávají jistotu, že servisy, kam směřují svá vozidla, jsou pod průběžným dohledem a úroveň služeb je na velmi vysoké úrovni,“ říká Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia.

Pro další rok se AUDIT SERVISŮ na základě zvýšené poptávky rozšíří dvěma novými směry: audity zakázek oprav po pojistných událostech a větší podíl kontrol v neznačkových servisech, neboť jejich podíl na trhu služeb stoupá, ale existují výrazné rozdíly v kvalitě jimi provedených zakázek.